Kategorier
Utbildning

Fallskyddsutbildningar som förebygger skador

Genom att låta all personal delta i gemensamma fallskyddsutbildningar skapar man en säker arbetsplats där alla tydligt vet vilka krav på säkerhet som gäller.

Många arbeten i bygg- och rivningsbranschen innehåller riskfyllda arbetsmoment om de inte utförs på rätt sätt. Därför är det viktigt att man som arbetsgivare ser till att alla föreskrifter om säkerhet och skyddsutrustning följs. Eftersom det kan vara svårt att övervaka alla moment som utförs så krävs det att de som arbetar är väl insatta i vad som gäller.

Det kan exempelvis verka oskyldigt att kliva upp på en stege som bara är ett par meter hög. Men reglerna för arbete på det som kallas hög höjd börjar från 2 meter och uppåt. Skulle man tappa fotfäste eller balans på den höjden så finns det risk för onödiga skador som kan leda till sjukskrivning eller bestående men. Det är därför viktigt att alla på en arbetsplats är väl insatta i, och respekterar, de föreskrifter som finns.

Fallskyddsutbildningar som anpassas till arbetsplatsen

Det är bland annat genom utbildning och information som en arbetsgivare kan förebygga att onödiga olyckor inträffar på en arbetsplats. Därför finns det företag som erbjuder fallskyddsutbildningar som är skräddarsydda för bland annat bygg- och rivningsbranschen. Utbildningen har en teoretisk och en praktisk del. Den avslutas med ett test som ger ett certifikat att utföra arbete på hög höjd.

För att underlätta för personal att genomföra utbildningen på ett smidigt sätt så kan den teoretiska delen göras på distans. De praktiska övningarna utförs i en mobil enhet som installeras på arbetsplatsen. På detta sätt kan de anställda exempelvis pröva säkerhetsutrustning, använda förankringspunkter och öva på åtgärder om ett tillbud skulle inträffa. Att utföra övningarna i den egna verksamheten gör övningarna mer autentiska. Att öva i grupp med sina arbetskamrater ger dessutom en bra sammanhållning.