Kategorier
Renovering

Fasadrenovering i Göteborg höjer fastighetens värde

Genom att utföra professionell fasadrenovering i Göteborg får inte bara fastigheten ett lyft utan dessutom kommer värdet på fastigheten att höjas väsentligt. 

Det går att tycka att vi har alltför höga krav och förväntningar på en fastighet och dess fasad. Den ska tåla väder och vind sommar som vinter utan att den ska påverkas och förändras över åren. Vi människor byter kläder mellan säsongerna och vi köper nya vinterkläder titt som tätt.

Vi känner alla till kvarter som successivt fått dåligt rykte och där husfasaderna börjat spricka. Det finns också områden i storstäder som ansetts vara nedgångna men som plötsligt blivit omvandlade till innekvarter. Hur har detta blivit möjligt? Förmodligen är det så att fastighetsbolag sett en möjlighet att göra ett “klipp” genom att köpa husen billigt och rusta upp dem invändigt och utvändigt.

En viktig åtgärd för att höja värdet på en fastighet är att utföra en rejäl fasadrenovering. En sådan åtgärd är att annonsera att här är det något på gång. Och det är inte bara fasaden som får ett lyft. Äldre hus har ofta dålig isolering som leder till höga kostnader för uppvärmning. Att renovera fastighetens fasad och samtidigt tilläggsisolera är då närmast en självklarhet.

Fasadrenovering i Göteborg av äldre fastigheter

Du arbetar inom fastighetsbranschen och har köpt ett antal äldre fastigheter i Göteborg. Husen ligger inom ett område som anses mindre attraktivt. Du tänker förvandla ett helt kvarter och vill attrahera en ny typ av hyresgäster. Ditt första steg är att modernisera lägenheterna men det räcker föga.

Dina fastigheter har fasader som ser eländiga ut. Det putsade teglet har krackelerat och sprickorna syns tydligt. Dit vill ingen flytta hur eleganta lägenheterna än har blivit. Alltså är det dags att ta itu med fasaderna. Att renovera fasad i Göteborg kräver erfarenhet, stilkänsla och praktiskt kunnande. I Göteborg finns en byggfirma som har detta som specialitet.  

Energiförbrukningen i dina fastigheter är för hög. Därför passar du på att tilläggsisolera fastigheterna innan fasaden får en ny finish. Husen fönster byts ut och energiglas installeras. Som pricken över i:et ser du till att husen får några eleganta stuckaturer över varje portuppgång.