Kategorier
Allmänt

Truckar för uthyrning

För en verksamhet som har säsongsbetonade toppar och dalar i produktionens omfattning kan det vara en bra idé att hyra truckar istället för att köpa dem.

Att dimensionera en tillverkande verksamhet är inte alltid det lättaste. I vissa branscher är efterfrågan eller tillgången till råvaror väldigt säsongsbetonad. När det är högsäsong så behövs det både mer personal och fler maskiner. Det kan också bli väldigt mycket mer att hantera på lagret än annars, både i fråga om inkommande råvaror och utgående färdigvaror.

Det går ofta att ta in extra personal till produktion och lager när det behövs, i form av säsongsarbetare. Vad gäller maskiner så kan det vara lite knepigare. Men vissa typer av maskiner går faktiskt att hyra för kortare perioder. Till exempel kan man hyra truck för att klara av den ökade arbetsbelastningen på lagret.

Truckar som fungerar

Att hyra truck kan ha fler fördelar än att man slipper ha den stående som en outnyttjad resurs under lågsäsong. När man får trucken så är den nyservad och eventuella behov av reparationer har tillgodosetts, liksom att trucken har bra däck. Det gör att det blir mindre risk för driftstopp på grund av en icke fungerande truck. Batteri och försäkringar ingår också i hyran.

Med andra ord så är det bokstavligen bara att tuta och köra när den hyrda trucken levereras. Naturligtvis måste man se till att ha personal som har truckkort och därmed rätt att köra den, men den saken gäller oavsett om man köper eller hyr en truck.