Kategorier
Bygg

Vattenskada Stockholm – förebygg och spara pengar 

Att drabbas av en vattenskada i Stockholm är en mardröm. Även om den går att korrigera och att man kan återställa rummet som drabbats så handlar det dels om kostnader och dels också om en massa onödig tid där man tvingas leva i lite av ett kaos. 

En vattenskada i Stockholm kan vara en följd av slumpens skördar. Olyckor kan hända och vatten kan börja forsa ut i allt från maskiner vidare till rör och ledningar. Men, det är även så att många av de vattenskador man ser skulle kunna ha förhindrats genom ett bättre underhåll och genom ett mer preventivt arbete. Här nedan tänkte vi ge några exempel på hur du dels kan förhindra en vattenskada i Stockholm, men dels också ge tips om hur du kan minska konsekvenserna av en sådan. 

  • Rörinspektion. Hur ser stammarna ut i din bostad – eller i föreningens fastigheter? Genom att anlita ett företag för en rörinspektion så kan man få konkreta svar på detta och vidta åtgärder innan exempelvis en vattenledning går sönder. Detta är ett effektivt sätt att minska risken för en vattenskada. 
  • Vattenfelsbrytare. En vattenfelsbrytare kan installeras och den innebär att du enkelt kan slå av vattnet när du lämnar hemmet. Detta ger dig en trygghet i att ingen potentiell vattenskada i Stockholm inträffar när du exempelvis är på jobbet. Om du själv är hemma och ser att exempelvis ditt kylskåp börjar läcka så kan du agera och minska skadorna – är du inte hemma, ja, då blir det svårare. En vattenfelsbrytare ger trygghet! 
  • Vattensäkra. Köket har blivit den vanligaste platsen för vattenskador och orsaken är diskmaskin, kyl och frys. Ett relativt enkelt och billigt sätt att upptäcka exempelvis att en diskmaskin droppar och läcker vatten är att lägga ett droppskydd under. Detta kan du dra fram och kontrollera regelbundet. Ett droppskydd gör att exempelvis golvet kan skyddas under en längre tid. 

Ta reda på mer genom att besöka: vattenskada-stockholm.se